Aktivnosti društva

Društvo za pljučno hipertenzijo je ustanovaljeno z namenom biti podpora bolnikom in svojcem ter pomagati ljudem s sumom na pljučno hipertenzijo - jih podučiti kako do specialista, v kolikor obstaja sum na pljučno hipertenzijo. Poleg tega ozaveščamo javnost o bolezni na dogodkih, ki jih sami organiziramo v povprečju dvakrat letno.

Naslednji dogodek

Ob letošnjem 5. maju, ko obeležujemo svetovni dan pljučne hipertenzije, pripravljamo dva dogodka z naslovom: Vsak vdih šteje. 17. maja vas pričakujemo na Prešernovem trgu v Ljubljani, 22. maja pa na Glavnem trgu v Mariboru. Obakrat med 13. in 18. uro. Vabljeni na oba dogodka vsi, ki opažate simptome pljučne hipertenzije, bolnike, svojce in vse, […]

Srečanje članov

Društvo bolnikov s pljučno hipertenzijo je majhno, a srčno. V njem nas je večina bolnikov, nekaj tudi svojcev ter zdravstvenih delavcev, ki nas pri delu podpirajo in nam pomagajo s svojo strokovnostjo.

Izobraževanje

Izobraževanje bolnikov, članov društva je zelo pomembno. V društvu menimo, da sta poznavanje same bolezni in načina zdravljenja pri bolniku ključna za lažje soočanje s samo boleznijo.

Povezovanje bolnikov je pomembno

Povezovanje z društvi naše krovne organizacije Ker naše društvo deluje pod okriljem evropske krovne organizacije PHAE, v katero je vključenih 33 društev iz 27 držav, je medsebojno povezovanje in podpora ključna za uspešno izvajanje zastavljenih ciljev.